VERDEN i følge......    

Nyheder:

  Moldova med "rødt tjek"

  Lissabon

  Krydstogt til Grønland

 

Planlagte ferier i 2012:

Tenerife

Musical i Helsinki

Flodkrydstogt Moskva - St. Petersborg

 

 

  Kirsten's side

       Billeder

    Aktiviteter

 

F Æ L

     B i l l e d e r

Kontakt  Kirsten og Steen

 

   Steen's side

        Billeder

     Aktiviteter

       Steen's brok (blog)

 L E S

 A k t i v i t e t e r

  Mathias' side   

  André's side